Sunday, March 27, 2011

Budúcnosť Vzletu (ZBORNIK PRAC: 40 rokov casopisa Vzlet)Neistá budúcnosť

Na konci prvého desaťročia 21. storočia pri rýchlom rozvoji mobilných technológií a internetovej siete budúcnosť tlačených médií sa zdá byť naozaj neistá. Mladí ľudia sú tí, ktorí všetky tie sučasné technologické a digitálne inovácie najskôr vítajú, takže je problém časopisov usmernených na túto populáciu v podstate najväčší.

Vzlet ako artefakt

Jeden zo spôsobov ako zachovať a podporovať časopis Vzlet je ten, že sa z neho urobí niečo nezvyčajné, čiže celok, ktorý predstavuje niečo viac ako súhrn jeho súčiastok, niečo ako artefakt. Vzlet  by sa mohol stať vydaním, ktoré sa bude zbierať do kolekcií, na ktoré sa čitateľ bude znovu a znovu vracať. Ale aj vydaním, ktore sa bude brať navážne, čítať dôkladne, časopis, ktorého mienka bude mať význam a bude sa citovať…

Čo urobiť, aby sa tým naozaj aj stal?

Pri premýšľaní o buducnosti Vzletu si môžeme pripomenúť časopis Polet, ktorý bol koncom sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov časopis Zväzu socialistickej mládeže v Chorvátsku. Po niekoľkých číslach, ktoré skrachovali, Polet znovu začal vychádzať od roku 1976. Nová redakcia a redaktor najväčší počet strán venovali témam, ktoré zaujímali mladých ľudí - komiksom, rock hudbe, fotografiám, filmu, všetkým ostatným druhom umenia, ako aj rôznym formám kontrakultúrnych fenoménov. O všetkom tom v Polete bolo písane príliš slobodným štýlom a celý obsah bol zabalený do nezabudnuteľného umeleckého dizajnu. Onedlho sa Polet stal veľmi čítaným, a čo je najdôležiťejšie do konca dekády sa stal možno najvplyvnejším mládežníckym časopisom v bývalej Juhoslávii, lebo napr. podporil vznik new wave rock and roll scény a kapiel, ako čo sú  Azra, Idoli a Prljavo KazalištePolet sa stal centrom diania pre celú jednu generáciu mladých ľudí v Chorvátsku, ale aj širšie. Polet by preto mohol byť perfektný model pre Vzlet.

Začnime od grafického dizajnu Vzletu. Titulná strana má byť niečo, podľa čoho sa každé číslo bude najviac identifikovať. Ona musí byť naozaj unikátna, umelecká, fascinujúca, nezvyčajná, atraktívna a má sa ľahko a dlho pamätať. Titulná strana by preto mala byť dielo autora – fotografa, maliara, komiks alebo street art umelca, sochára. Okrem titulnej strany by aj dizajn celého vydania mal  byť v duchu umelcovej vízie. 

Vzlet musí aj vo svojom obsahu mať dosť toho vizuálneho - umeleckú fotografiu, komiks,  maľby, grafike, street art - grafity, …  Rozlety by mali aj nadalej zachovať svoju funkciu publikovania poézie a prozy mladých vojvodinských Slovákov, ale by tú funkciu mali doplniť aj mládežníckou polemikou, debatou, diskusiou, hodnotením, rozhovorom mladých o ich próznom a poetickom výraze. V obsahu by mali byť aj z neopakovateľnej časopriestorovej perspektívy obrábané témy, ako čo sú súčasný a kult film, súčasná a kult hudba, biografie a portréty lokálnych a svetoznámych umelcov.

Štýl písania vo Vzlete by mal byť aspoň trochu viac v súlade s hovorovým jazykom mladých vojvodinských Slovakov, pričom samozrejme nemožno kaziť spisovnú slovenčinu, ale ju zjednodušiť a prispôsobiť mladým, a tým ich postupne a sústavne navádzať na čítanie - ktore už dlho nepatrí k obľúbeným aktivitám mladých ľudí

Vzlet ako prst na pulse mladých

Na záver možno povedať, že v spoločnosti narušených základných hodnôt, Vzlet by sme mali vidieť aj ako podporovateľa nových hodnôt, účelov a cieľov v živote mladých. Popri tom, že by Vzlet mal promovovať večné hodnoty humanizmu, tolerancie, nenásilia a mierumilovnosti, časopis by taktiež mal mať aj ideu o tom, aké sú dnešné hodnoty mladých, čo ich najviac trápi a v čom oni sami vidia prekážky a problémy vo svojom personálnom rozvoji. Taktiež, Vzlet by mal pomáhať mladým aby sa vynašli vo svojich prvých krokoch ku demokracii a politickej pluralite našej spoločnosti, ako aj v živote s perspektívou európskych integrácii, v ktorom sa stanú opravdivými občanmi sveta.


***


Pred vámi je trochu skrátená verzia príspevku Budúcnosť Vzletu ktorý je uverejnený v zborníku prác 40 rokov časpisu Vzlet (NVU Hlas L'udu, február, 2011.). 

0 Comments:

Post a Comment

<< Home